Охрана

Какво можем да предложим на нашите Клиенти

Съгласно действащото национално и международно законодателство Охрана представлява: Всички дейности по организация и осъществяване на въоръжена и невъоръжена охрана на имуществото на физически или юридически лица и техните обекти, права и законни интереси от противоправни посегателства, вкл. осигуряването на пропускателен режим в обектите и Охрана с помощта на технически системи за сигурност  - наблюдение и контрол с технически средства на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали./съгл. чл.6; чл.7; чл.10 от Закон за частната охранителна дейност/

Бизнесът зависи пряко от обществените процеси, развива се динамично и не винаги предвидимо. От охранителния бранш се очаква и изисква да бъде постоянно готов да предложи максимално бързо и най-доброто.

В екипа ни има професионалисти от най-висок клас и те ще Ви предложат  експертни и надеждни решения за сигурност.

Основната ни задача е създаване на защитна бариера, която максимално трудно да бъде преодоляна.

Ние знаем, че няма универсална защита. Но има решения с висока степен на сигурност.