Охрана с технически средства

- Мониторинг и реакция с автопатрулни сили

- Изграждане, ремонт и поддръжка на системи за:

  Охрана /СОТ/

  Видеонаблюдение

  Пожароизвестяване

  Контрол на достъпа

 НОВА УСЛУГА: Централизиран видеомониторинг 24 часово наблюдение в реално време в нашия дежурен център

- Записи на място в локалната видеосистема и на наш сървър в случай на кражба или повреда на локалното записващо устройство. Записите се архивират на наш сървър.

- Оптимизиране охраняемостта на обекта

- Редуциране разходите за жива охрана

- Подобравяне контрола бърху дейността, както на охранителния екип, така и на работещите в обекта