За нас

3&1 СОТ е представител на новото поколение охранителни фирми – регионално покритие,нови решения в сигурността, нови технологии и възможност за различни варианти на охранителни решения.

 

Дружеството е юридическо лице, регистрирано с решение на Софийски градски съд

Управител е г-жа Виолета Цветкова

Присъствието на жени в този бизнес за мъже е запазен мениджърски подход на Дружеството

 


                             Запазеният знак на 3&1 СОТЕООД 

 

Името ни:

Дружеството е със сериозни интереси в регион София, лидер в бизнеса в община Елин Пелин.

 

Запазената марка на Дружеството е бърза реакция, добри решения, винаги в диалог с Клиента.

 

Добрите контакти и дългогодишната съвместна работа с регионалните институции са гаранция за качество на охранителните ни услуги.

 

 Мисията ни:

Да подкрепяме регионалното развитие като гарантираме на хората и техния бизнес сигурност. Добър бизнес в сигурна среда води до устойчиво развитие и ние участваме активно в тези процеси.


Визията ни:

Ние сме добрият избор сред най-добрите в бранша! Постигаме го чрез непрекъснато подобрение и нови решения.

Измерваме, анализираме, подобряваме и контролираме– знаем, че това гарантира успешен бизнес.

 

Целите ни:

Да сме с добро име и авторитет в регионалната общност - почтени и лоялни, с уважение към Клиентите и Партньорите ни

Да сме сред първите с технологиите и решенията, които предлагаме

 

Нашите ценности:

         - Професионализъм– сигурни решения, отговорно управление

         - Партньорство– заедно с Клиенти и партньори можем повече и по-добре

         - Човешки ресурси – те са нашият най-ценен ресурс

         - Лоялност– пазиминтересите на тези, коитоправят бизнес с нас

 

Нашите принципи:

 

За осигуряване на качеството на предоставянитеуслугиние се опирамена:

        

Всичко това –КАЧЕСТВЕНО и СИГУРНО


3&1 СОТ ЕООД  днес


Дружеството има регионално представителство в гр. Елин Пелин


Професионални охранители с нашата униформа гарантират сигурност на над 200 обекта в Региона

 

Чрез високи технологии и постоянен мониторинг на охраняваните обекти в CALLCenterгарантираме бърза и адекватна намеса на автопатрулните ни сили при всяка ситуация, изискваща защита на сигурността

 

Водещи Компании в региона избраха нас за партньор в решенията за сигурност

 

Дружеството е предпочитан партньор в нестандартните решения за сигурност – големи терени, открити площи, снимачни площадки, стратегически обекти с повишено ниво на контрол.


Нашият фирмен профил

 

Нашите Корпоративни компетенции и конкурентни предимства


Нашите принципи на управление


                                 


Успехът ни се дължи на постоянния ни стремеж към подобрение

За нас е привилегия да Ви запознаем

с Екипа на 3&1 СОТ и услугите, които предлагаме